HOME Produkty Plná registrace pracující s počítačem (pokladnou)

Plná registrace pracující s počítačem (pokladnou)

Schéma zapojení jednotlivých zařízení na kontrolu nápojů

Zařízení je vyvinuto tak, aby ho bylo možno nakofingurovat na míru individuálním potřebám jednotlivých gastronomických zařízení. Systém může najednou využívat až tisíc různých číšníků s odlišným oprávněním. Každé jednotlivé oprávnění se váže k přihlašovacímu klíči, kterým se musí číšník vždy přihlásit na terminálu, který povolí výdej. Jednotliví číšníci mohou mít i různé druhy odhlášení - lze se odhlásit okamžitě pomocí stisku odhlašovacího tlačítka nebo dojde k odhlášení po uběhnutí zvoleného času. Je potřeba zdůraznit, že systém nemusí mít jediný terminál - na baru může být najednou umístěno několik terminálů, které mohou být obsluhou využívány.

Funkce obsluhy mohou být různé - samozřejmými jsou objednávka a výdej nápojů. Zařízení však podporuje také funkci nastavování porcí nebo funkci čištění, která otevře pivní cestu pro sanitaci piva. Protože ke každé jednotce lze připojit určitý omezený počet zařízení, je velkou výhodou, že jednotlivé jednotky lze síťově propojit. Náš systém doporučujeme propojit s pokladnou, čímž bude zajištěna maximální kontrola nad výtočí nápojů včetně návaznosti na skladové hospodářství.

Systém umožňuje několik způsobů práce, které lze mezi sebou kombinovat a případně upravit na míru restaurace:

Kredit

Při tomto způsobu práce číšník nápoj nejprve namarkuje na pokladně, a teprve po namarkování může barman vydat příslušnou porci. Při pokusu o vydání jiného produktu než byl namarkován, systém oznámí, že barman nemá příslušný kredit k vydání požadovaného produktu a produkt nebude vydán. Systém také umožňuje časově omezit kredit. To znamená, že barman má určitý nastavený časový limit na vydání namarkovaného produktu a po překročení tohoto časového limitu nebude produkt vydán. Tento způsob je možné aplikovat na veškerá připojená zařízení kromě jednosměrně komunikujících kávovarů. Pro tyto kávovary se používá speciální režim práce.

Kreditní způsob práce je vhodný hlavně pro velké restaurace, kde číšníci objednávají nápoje na pokladnách v restauraci a podle jejich objednávek nápoje připraví barman.

Debet

Číšník po přihlášení na terminál volně vydává produkty a na terminálu volí pouze čísla stolů. Veškeré tyto produkty se automaticky přenášejí na zvolené stoly na pokladnách. Tento způsob je možné aplikovat na veškerá připojená zařízení včetně všech typů kávovarů.

Debetní způsob práce ocení hlavně menší restaurace, bary a diskotéky.

Kredit-Debet

Kreditní a debetní způsob práce lze mezi sebou libovolně kombinovat. Někteří číšníci mohou vydávat produkty v debetním režimu a jiní v kreditním. Také je možné určité produkty vytáčet kreditně a jiné debetně. Tento způsob je pro svoji flexibilitu nejpoužívanějším.

Kontrola destilátů balkon Kontrola destilátů balkon

Kontrola destilátů balkon

Je vhodný pro gastronomická zařízení s větší výtočí úzkého sortimentu alkoholu jako jsou diskotéky a kluby. Dávkovače jsou propojené se základní řídící jednotkou, která komunikuje on-line s pokladnou.


Dávkovaní chlazených destilatů z kanystrů

Tento způsob je v poslední době hodně oblíben pro svojí jednoduchost a rychlost.

Destiláty jsou v kanistrech (3-25 l), které jsou buďto umístěny v uzamčené místnosti nebo \ jsou uzamykatelné. Destiláty jsou tlačeny speciální pumpou k výčepnímu stojanu, kde cestou dochází k ochlazení až na -9 stupňů celsia. Obsluha pouze volí tlačítky jakou chce porci a systém jí sám odměří a vydá. Jediné co musí majitel nebo provozní kontrolovat je stav destilátu v kanistrech a případně doplňovat. Tímto zařízením je zaručena přesnost dávky, rychlost výdeje (40 ml trvá cca 1,6 sec) a kvalita nápoje, který je perfektně vychlazen.

Kanystry s destiláty

Kontrola destilátů váhové dávkování

Váhové dávkování

Při tomto způsobu dávkování je na každé lahvi umístěn speciální nástavec, který je zajištěn páskou. Láhev s tímto nástavcem se umístí do dávkovacího zařízení, které podle jednotlivých nástavců rozeznává druh nápoje a vydá zvolenou porci (zařízení je schopné u každého druhu alkoholu nastavit až čtyři různé porce). Způsob odměření dávky je řízen hmotností porce. U váhového dávkování je velikost porce řízena pomocí váhy umístěné pod skleničkou, díky které je vždy zajištěna přesná porce. Váhové zařízení je vybaveno signalizací, která vyzve obsluhu k výměně lahve pokud v průběhu výdeje porce alkohol v lahvi dojde. Po výměně lahve je výdej porce dokončen z nové lahve.


Kontrola piva a postmixu

Do pitonu stávajícího pivního výčepního zařízení pouze vložíme speciální ventil s turbínou. Tento ventil je instalován přímo za pivní kohout a tím brání neoprávněné výtoči piva bez namarkování. Porce piva je odměřena speciální turbínou, která je umístěna před chladícím zařízením. Díky této turbíně a uzavíracímu ventilu je vždy zajištěna přesná porce. Výtoč piva probíhá tak, že číšník nejprve zvolí porci a tím se automaticky otevře ventil, který se opět uzavře po vytočení příslušné dávky. Tím je zajištěno, že číšník vydá pouze objednanou porci a zároveň může manipulovat s kompenzátorem na kohoutu a tím může ovlivnit pěnivost a průtok piva.


Káva

Na českém trhu je mnoho dovozců kávovarů s odlišným způsobem zapojení. V principu se vak rozlišují dvě možnosti komunikace: jednosměrná a obousměrná. Veškeré tyto typy kávovarů dokážeme napojit, ale doporučujeme vždy předem s námi konzultovat kompatibilitu zvoleného typu kávovaru s naším systémem.

Celé lahve

Zátka na láhve

Každá láhev je opatřena speciální zátkou, která obepne láhev přes víčko, a kterou je možné sundat pouze při zaregistrování v přístroji, který podle čísla nástavce rozpozná typ vydávané lahve.

© 2008 Drink Control
webdesign: blackeye.cz